Kjo është Njësia Speciale Intervenuese e Policisë së Kosovës, që s’e ndalë asgjë

Njësia Speciale Intervenuese e Policisë së Kosovës është e gatshme për çdo intervenim në ndi hmë të qytetarëve.Kjo njësi është e trajnuar dhe përgatitur që të intervenoj në oper acionet e rrezi kshmërisë së lartë, ku përfshihen intervenimet antite rroriste, për lirim dhe shpëtim të pengjeve etj. For cat e Opera cioneve Speciale, kryesisht përbëhen nga grupe të vogla të njerëzve shumë të përgatitur të cilët janë të pajisur me arm atim dhe pajisje speciale. Secili ekip ka specifika të veçanta , ashtu është edhe njësitin e Snajperistëve .EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne r€k,lamen 5 sekondshe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *