LAJMI I FUNDIT: Çka po ndodh ne Beograd?

Një ngj,arje jashtë,zakonisht e re,nd ka ndodh ne Beograd ku qyteti është përf,shirë nga zja,rre te mëdha dhe po rapo,rtohet se deri tani kanë vde,kur 15 veta dhe ka shumë te lën,duar, ndërsa për dëme ma,terial ende nuk është bere e ditur. Presidenti i Serbisë ka thirrur një konfe,rencë për media për te rap,ortuar mbi gjen,djen qe po ndo,dhet kryeqyteti i Serbisë, dhe ka kërkuar për durim PRIT 5 SEKONDA DHE Shtype relamen dhe shiko pamje ekskluzive vetem per ju

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *